College gaat snel aan de slag met zelfbewoningplicht: Wie straks een woning in Hilversum koopt, moet er zelf gaan wonen.

Wie over een paar maanden een woning in Hilversum koopt, moet er zelf gaan wonen. Het Hilversum college gaat een voorstel van de gemeenteraad snel oppakken. Er komt spoedig een zelfbewoningsplicht zijn in de mediastad, om huisjesmelkers aan te pakken.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Hart voor Hilversum en de PvdA. Deze partijen vroegen het college of zij het ook eens is met de stelling dat woningen bedoeld moeten zijn om te wonen en niet als verdienobject. B en W zijn het hiermee eens. En geven ook meteen aan dat zij de motie die in september door negen fracties, onder aanvoering van PvdA-raadslid Jacqueline Kalk, werd aangeboden, en unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen, snel gaan oppakken. Volgende maand moet het onderwerp ter sprake komen in het college, waarna het al snel richting een commissievergadering gaat.

Huisjesmelkers uit Qatar

Het voorstel dat door de gemeenteraad werd aangenomen afgelopen zomer, moet er voor zorgen dat iemand die een huis koopt, daar ook drie jaar zelf moet wonen. Wel zijn uitzonderingen mogelijk, vertelde Kalk bij het indienen. „Ouders die hun kinderen helpen, of mensen die verhuren op basis van het woningwaarderingsstelsel zijn de goede uitzonderingen. Die mensen willen we het niet moeilijk maken. Maar wel de belegger uit Qatar of de huisjesmelker uit Hilversum.”

Lucent-terrein

De Partij van de Arbeid is blij dat het college met het voorstel aan de slag gaat. ’Het gebeurt te vaak dat beleggers gloednieuwe woningen opkopen om die snel met veel winst door te verkopen of voor torenhoge bedragen te verhuren’, meldt de oppositiepartij. ’Zo zijn op het Lucent-terrein nieuwe woningen meteen na oplevering doorverhuurd voor bedragen tot 3000 euro per maand aan kale huur.’

Hoge huur

Ook over deze huurprijs zijn door de PvdA en HvH vragen aan het college gesteld, maar daar komt geen actie tegen. ’De hoge huurprijzen worden bepaald door vraag en aanbod’, aldus B en W. ’Op dit moment is in heel Nederland en met name in de Randstad de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. Dat bepaalt met name de hoge prijzen.’ Wel is het college het met beide partijen eens dat het voor starters, middeninkomens en mensen met een laag inkomen steeds lastiger wordt om huizen te vinden. Maar daarom is de regel dat bij nieuwbouw de helft van de woningen in het middeldure segment en 33 procent in de sociale sector valt.

Gooi- en Eemlander, 4 febr 2021