Het is mogelijk om een huis tijdelijk te verhuren. Als verhuurder weet u dan precies wanneer u weer de beschikking over uw woning heeft.

Er zijn voorwaarden aan verbonden

Huur is voor een bepaalde tijd.
Huur duurt maximaal 2 jaar.
Wat moet er in het contract staan?
Een afgesproken huurtermijn van maximaal 2 jaar.

Duur contract
Het contract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. De verhuurder moet dit wel schriftelijk minimaal 1 en maximaal 3 maanden van tevoren bevestigen aan de huurder.

Verlenging is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als de eerste termijn korter was dan 2 jaar.

Tussentijds opzeggen huurder
Bent u huurder en wilt u tussentijds opzeggen? Dan moet u dat binnen de volgende termijnen doen:

Opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn.
Minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.
Maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.
Tussentijds opzeggen verhuurder is toegestaan
De verhuurder mag niet tussentijds opzeggen

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Er zijn in Nederland twee soorten woningen. De distributie ( sociale woningen ) en de vrije sector ( geliberaliseerde woningen ). Bij distributiewoningen is de huurprijs door de overheid vastgesteld en mag u niet meer huur vragen dan is vastgesteld. Bij geliberaliseerde woningen mag u zelf de huursom bepalen en is er geen bovengrens. Om nu te bepalen in welke groep een woning valt is er het puntensysteem ( woning waarderingsstelsel ) in het leven geroepen.

De volgende woningonderdelen tellen mee in het puntensysteem:

 • de oppervlakte van de woning
 • het aantal door c.v. of stadsverwarming verwarmde vertrekken
 • het energielabel, indien aanwezig
 • keukenuitrusting
 • sanitaire voorzieningen zoals toilet en badkamer
 • grootte van tuin, balkon of terras
 • het soort woning (eengezinswoning of etagewoning)

Sinds 1 Oktober 2015 telt ook de WOZ waarde van de woning mee, wat er in de praktijk op neerkomt dat woningen die hiervoor te klein waren om in de vrije sector te verhuren nu wel vrij verhuurd mogen worden.

U kunt informatie vinden op de website van de rijksoverheid inzake het puntensysteem

Zelf een puntentoets uitvoeren kan met behulp van de tool van de huurcommissie

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Er blijkt een hardnekkige spraakverwarring te bestaan over het begrip diplomatenclausule. In de huurrechtpraktijk wordt dit begrip op verschillende manieren uitgelegd en dat kan onduidelijkheid opleveren. Als een huurovereenkomst voor woonruimte een diplomatenclausule bevat, wat houdt dat dan in?

Een verhuurder die een woning voor onbepaalde tijd verhuurt, kan met de huurder afspreken dat er een aanvangsperiode van bijvoorbeeld een jaar geldt. Gedurende deze aanvangsperiode kan de huurovereenkomst dan niet worden opgezegd. Dat geeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder in ieder geval een jaar blijft zitten.

Als een woning op deze wijze wordt verhuurd aan een expat, wil deze huurder vaak dat er een zogenaamde ‘diplomatenclausule’ in de huurovereenkomst wordt opgenomen. Daarmee wordt bedoeld dat er een afspraak wordt vastgelegd dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen als hij voor zijn werk wordt overgeplaatst en genoodzaakt is te verhuizen naar een andere stad of een ander land. Zo’n diplomatenclausule is dan de uitzondering op het tussentijdse opzegverbod dat gedurende de aanvangsperiode geldt. Dit is de betekenis die in de praktijk vaak aan het begrip diplomatenclausule wordt gegeven.

Tussenhuursituatie diplomatenclausule

Maar de term wordt ook gebruikt voor de zogenaamde ‘tussenhuur’. Dat is een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 7:274 lid 1 sub b en lid 2 BW. Als een eigenaar van een woning voor een bepaalde periode elders moet zijn, bijvoorbeeld in het buitenland voor studie of werk, dan kan hij zijn woning tijdelijk verhuren. De huurovereenkomst moet dan worden aangegaan voor bepaalde tijd en in de huurovereenkomst moet een ontruimingsbeding worden opgenomen, waarin staat dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder na de overeengekomen periode weer terugkeert. In zo’n tussenhuursituatie kan de verhuurder de huurovereenkomst tegen het einde van de afgesproken termijn (en niet eerder) opzeggen. Hij heeft een wettelijke opzeggingsgrond. Dat betekent dat als de huurder weigert te vertrekken, de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning bij de rechter kan afdwingen. Deze tussenhuur wordt, verwarrend genoeg, ook wel een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd.

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is de wet per 1 juli 2016 in verschillende opzichten ingrijpend gewijzigd. Onder meer de mogelijkheden voor tussenhuur zijn verruimd. Een verhuurder mag nu meerdere tussenhuren achter elkaar aangaan en verhuurder en huurder mogen onderling afspreken dat de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd wordt verlengd. De te gebruiken modelhuurovereenkomsten voor tussenhuursituaties moeten vanwege deze wijziging worden aangepast. Bovenaan zo’n modelhuurovereenkomst staat vaak ‘huurovereenkomst voor bepaalde tijd met diplomatenclausule’.

Tussenhuurovereenkomst

Twee keer de term diplomatenclausule dus, maar twee geheel verschillende betekenissen. Als een diplomatenclausule ter sprake komt, vraag dan goed door wat daarmee wordt bedoeld. Wil iemand een zogenaamde tussenhuurovereenkomst sluiten, of wil hij enkel een tussentijdse opzegmogelijkheid opnemen?

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

 

 

Bij elke verhuurtransactie wordt bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom door de huurder aan de eigenaar van de woning betaald. Deze bestaat in de meeste gevallen uit 1 of 2 maanden van de huursom. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan wel eens worden afgeweken, maar 1 of 2 maanden is de standaard. De borg moet ook in verhouding staan tot de waarde van de goederen in de woning. De borg wordt bij aanvang van de huurovereenkomst en voor de sleuteloverdracht gelijktijdig overgemaakt met de eerste maand huur op de bankrekening van de verhuurder.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

 

 

Stap.1 Kennismaking met u.
Wij komen eerst graag bij u in de woning, zodat we met u kunnen kennismaken. Vervolgens maken we een presentatie van de woning welke bestaat uit:

 • het maken van representatieve foto’s
 • het opmeten van de woning ( puntentoets )
 • een beschrijving van de kenmerken zoals oppervlakte, aantal slaapkamers, meubilering
 • een omschrijving van de faciliteiten in de nabijheid van de woning zoals openbaar vervoer en eetgelegenheden.
 • plaatsen woning op eigen website en diverse expat gerelateerde woningwebsites
 • doorplaatsen woning bij collega makelaars en relocation organisaties

 

Stap.2 Bezichtigingen uitvoeren
Nadat de woning is gepubliceerd en er zich een kandidaat heeft aangediend dragen wij zorg voor:

 • Screening huurders voor de bezichtiging
 • Uitvoeren van de bezichtiging met de kandidaat ( hiertoe ontvangen  we graag een sleutel van de woning, aangezien bezichtigingen ook veelal in de avonduren en weekeinden worden uitgevoerd. Uiteraard brengen we u altijd op de hoogte van de geplande bezichtiging )

 

Stap.3 Complete verzorging van de verhuurtransactie
Als een kandidaat de woning wenst aan te huren dragen wij zorg voor:

 • Onderhandelingen tussen u en de kandidaat omtrent huurprijs en woonzaken
 • Uitvoerige screening van de kandidaat ( identiteit, inkomen, bankafschriften en contact met de werkgever )
 • Opstellen huurovereenkomst en verzorgen eerste betaling van de huur en de borg
 • Na ontvangst van de huur en de borg en het ondertekende contract plannen we de check-in
 • Verzorgen check-in en sleuteloverdracht ( inventarislijst + inspectierapport + inspectiefoto’s )
 • Begeleiding en beantwoorden van eventuele vragen die er nog zijn

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

De basis voor de screening bestaat uit het verzamelen van de volgende gegevens:

 • Inzage paspoort en controle op echtheid, geldigheid en in de internationale vermist en gestolen database.
 • Verifiëren identiteitsgegevens
 • Kopie arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring
 • Kopie bankafschriften
 • Indien beschikbaar, referenties van vorige verhuurders.
 • Contact met de werkgever om gegevens te checken.
 • EDR, Focum en BKR check. Met deze checks heb je direct een beeld over het betaalgedrag en de betrouwbaarheid van de persoon.

Daarnaast gebruiken we ook gezond verstand, en moet de huur die een kandidaat wenst te betalen wel in verhouding staan met het salaris dat hij geniet.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

De huurprijzen in Amsterdam vertonen de afgelopen jaren weer een stijgende lijn. Maar de uiteindelijke huurprijs die u kunt vragen is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de ligging en het stadsdeel, het aantal slaapkamers, de badkamer ( douche of bad ) en zelfs het uitzicht. Expat Rentals geeft bij de eerste kennismaking graag een aantal tips over de mogelijkheid om middels een paar kleine aanpassingen de huur te verhogen.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. U vind de privacyverklaring onderaan onze website.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Als er een hypotheek op de woning rust heeft u toestemming nodig van uw kredietverstrekker, en in sommige gevallen van de verzekeraar. Dit om een eventueel verhoogd verzekeringsrisico bij verhuur van uw woning. Ook heeft u voor het onderverhuren van uw woning toestemming nodig van de eigenaar van de woning. Daarnaast moet uw woning aan het aantal punten voldoen die volgens het woningwaarderingsstelsel aan uw woning zijn toegekend.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Wij zijn voornamelijk op zoek naar turn-key appartementen. Dat wil zeggen; woningen waar een kandidaat huurder direct in kan trekken zodra de verhuurtransactie een feit is. Zowel gestoffeerd als gemeubileerd, maar de woning dient wel aan de minimale eisen van goed onderhoud te voldoen. Des te warmer en prettiger het toeven is in uw woning, des te sneller wij de woning kunnen verhuren. Expats zijn ook gewoon mensen die zoeken naar warmte en geborgenheid in de woning waar ze een tijd gaan verblijven.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Ja. De Autoriteit Consument en Markt heeft onlangs een uitspraak gedaan waarbij het bijkans onmogelijk is om aan de kant van de huurder commissie te berekenen. En de wet stelt al langer dat een ondernemer geen twee heren mag dienen. Expat Rentals werkt no-cure, no-pay. U betaalt dus allen een commissie gelijk aan 1 maand huur als het daadwerkelijk tot een verhuur transactie komt. En gaat u zelf maar eens na; als een makelaar zijn commissie aan de huurders kant rekent, wiens belangen denkt u dan dat hij behartigt?

Na ontvangst van de eerste maand huur en borg van de huurder aan ons zullen wij dit bedrag aan u doorbetalen, onder verrekening van de verschuldigde commissie.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Expat Rentals richt zich voornamelijk op de regio Groot Amsterdam en Flevoland/Het Gooi. Om onze klanten goed te kunnen bedienen is een grondige kennis van de verhuurder, de stad zelf en de bijkomende wet- en regelgeving nodig. Neemt u gerust even contact met ons op als uw woning zich niet in de genoemde regio’s bevindt. Ook dan helpen we u graag verder.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

We bedienen voornamelijk de expatsmarkt, en huisvesten personeel van onder anderen: Unilever, Booking.com, Heineken, Tesla, KLM ect. Bedrijven die in Amsterdam een afdeling of hun hoofdkantoor hebben. Daarnaast komt het ook voor dat we huurders voorstellen die niet als expat werkzaam zijn, maar wel over prima papieren beschikken om een woning te huren.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Bij een expat ben je als verhuurder van een paar dingen zeker. Het betreft vaak hoogopgeleide professionals met een bovenmodaal inkomen. Het huur- en betaalgedrag is in veruit de meeste gevallen uitstekend. Daarnaast is het prettig om te weten dat Expat Rentals nauwe banden onderhoudt met de werkgever ( via HR ) van de expat, wat weer een extra prikkel is om goed huurgedrag te vertonen.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Over het algemeen duren de dienstverbanden tussen de 1 en 3 jaar. Ongeveer 75% van alle expats die Expat Rentals heeft gehuisvest zijn binnen 3 jaar weer terug naar het land van herkomst.

 

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht

Een expat is iemand die voor zijn/haar werkgever in het buitenland is gestationeerd om tijdelijk een functie binnen de organisatie te vervullen. Over het algemeen zijn expats hoog opgeleid en genieten ze een bovenmodaal salaris. De expat beschikt ook over persoonlijke eigenschappen waar niet iedereen over beschikt. Het reizen naar andere landen, lang van huis zijn en snel nieuwe sociale contacten opdoen. Uit onze ervaring blijkt dat expats over het algemeen nette huurders zijn die de huur op tijd betalen.

katy kleitsch1Heeft u zelf nog een vraag of heeft u meer specifieke informatie nodig?
Neem dan gerust even contact met mij op. Ik kan u dan uitgebreid te woord staan.

Ik help u graag vrijblijvend verder.

Ik ben Katy Kleitsch, office manager bij Expat Rentals.
Telefoon: 020 2440 876
E-mail: info@expatrentals.nl

Stuur mij een bericht