In Amsterdam is huren in de vrije sector een vechtmarkt: voor elke woning tussen 1000 en 1500 euro staan bijna 190 mensen te dringen

Huren in de vrije sector is een vechtmarkt geworden. Het aantal reacties op beschikbare woningen met maandhuren tussen 1000 en 1500 euro is in Amsterdam in twee jaar vertwintigvoudigd. En het aantal huurwoningen dat vrijkomt, daalt rap.

Marc Kruyswijk
null Beeld Ramon van Flymen / ANP
BEELD RAMON VAN FLYMEN / ANP

Terwijl de vraag snel stijgt, is het aantal huurwoningen dat vrijkomt in twee jaar schrikbarend gedaald van iets minder dan 7000 naar iets meer dan 2500 per kwartaal: de markt loopt vast. Dat blijkt recente cijfers van verhuurplatform Pararius, die donderdag bekend worden gemaakt. Volgens het platform is er sprake van zorgelijke schaarste.

In twee jaar tijd steeg het gemiddelde aantal reacties op een huurwoning in de vrije sector in Amsterdam van 7 in het eerste kwartaal van 2021 via 29 in 2022 naar 50 reacties dit jaar. In de prijsklasse tussen 1000 en 1500 euro explodeerde het aantal geïnteresseerden van 9 in 2021 tot gemiddeld 188 in het eerste kwartaal dit jaar, twintig keer zo veel dus. In de schaarse woningen onder de 1000 euro is de animo nog massaler: gemiddeld zijn er 300 geïnteresseerden per vrijgekomen woning.

Tussen wal en schip

Dat het aantal aanvragen per vrijgekomen huurwoning sterk is toegenomen, is voor Parariusdirecteur Jasper de Groot allesbehalve een verrassing. “Aan de vraagkant vallen middeninkomens tussen wal en schip omdat men te veel verdient voor een sociale huurwoning maar weer te weinig voor een gemiddelde koopwoning.”

Volgens De Groot zijn zij ‘om tal van redenen aangewezen op de flexibele vrije sector huurmarkt, waar men nog relatief snel een huurwoning kon bemachtigen’. “Aan de aanbodzijde kan die grote vraag echter niet worden opgevangen, omdat het aanbod nog schaarser wordt nu verhuurders hun vrijesectorhuurwoningen massaal verkopen vanwege een opeenstapeling van overheidsmaatregelen waarmee zij worden geconfronteerd.”

Aangescherpte maatregelen

In welke mate eigenaren hun huizen verkopen, waarmee ze dus niet langer beschikbaar zijn voor huurders, is niet bekend. De Groot heeft geen concrete cijfers: hij baseert zich op ‘geluiden uit de markt’.

Het uitgangspunt van de Amsterdamse volkshuisvesting is dat huizen zijn om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Wethouder Volkshuisvesting Zita Pels: “De gemeente is voorstander van de maatregelen die nodig zijn om huizen weer beschikbaar te maken voor Amsterdammers die er ook willen wonen. Of deze cijfers een direct verband houden met deze aangescherpte maatregelen, kunnen wij op dit moment niet beoordelen. We volgen de ontwikkelingen van de verhuur in Amsterdam uiteraard met interesse.”

25,68 euro per meter

Belangenbehartigers van verhuurders laken het hele pakket aan maatregelen, maar ergeren zich met name aan de maximale huurprijs van 1123 euro voor veel woningen in de vrije sector. Volgens hen betekent dit dat voor de Amsterdamse situatie, met relatief veel kleine woningen, verhuren verliesgevend wordt, waardoor eigenaren zich terugtrekken uit de verhuur.

In april werd bekend dat er nog geen sprake was van verdergaande huurprijsstijgingen. Waar Amsterdam er in het laatste kwartaal van 2022 wat betreft zowel vierkantemeterprijs (25,75 euro per maand) als procentuele prijsstijging (10,9 procent) landelijk gezien met kop en schouders bovenuit stak, daalde de gemiddelde huurprijs in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs. Vergeleken met precies een jaar geleden was er nog wel sprake van een duidelijke stijging: nieuwe huurders betaalden 5,8 procent meer voor een woning in de vrije sector, wat neerkomt op 25,68 euro per vierkante meter per maand.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.

The following two tabs change content below.