Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het initiatiefvoorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Dit is het eindresultaat.

Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) waren de initiatiefnemers van het wetswijziging. Zij willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten. Hun voorstel verbiedt deze contracten, behalve in specifieke gevallen zoals:

– Het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder
– Doelgroepencontracten van vijf jaar op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik
– Verhuringen naar aard van korte duur, zoals vakantieverhuur
– Ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand
– Generieke tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte

Het initiatiefvoorstel is met twee amendementen aangenomen. Een van de aangenomen amendementen komt van het CDA en geeft een uitzondering in de volgende gevallen:

– Woningbezitters die samenwonen en uit voorzorg een woning behouden, kunnen deze tijdelijke verhuren en na verloop van tijd leeg verkopen
– Huiseigenaren krijgen de mogelijkheid hun woning tijdelijk te verhuren indien deze bestemd is voor bijzondere doelgroepen zoals studenten of vluchtelingen
– Bij verhuur aan een eerstegraads familielid kan de huur opgezegd worden aan het eind van een in het huurcontract overeengekomen termijn

Er is ook een amendement aangenomen van de SP en D66 dat het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten uitbreidt naar onzelfstandige woonruimten. Deze omvatten:

– Kamers in studentenhuizen
– Hospitakamers (kamer in huis van hoofdbewoner)

Het initiatiefvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

 

16-05-2023 John Kerkhoven, Vastgoedjournaal

The following two tabs change content below.