Sinds de eerste toespraak van premier Mark Rutte op 12 maart j.l. zag Pararius  een daling van het aantal bezoekers op de huursectie van haar platform. Het aantal websitebezoekers was in de maand maart zo’n 7,6 procent lager dan in maart 2019. De grootste ‘dip’ is te zien in de dagen na de toespraak van de premier.“We zien wel dat dit zich stabiliseert,” aldus De Groot van Pararius. “Inmiddels zitten we weer op hetzelfde niveau als vorig jaar en verwachten dat de eerder waargenomen groei weer zal doorzetten. Woningzoekenden durven hun zoektocht naar een woning blijkbaar toch weer voort te zetten.”

Het Engelstalige zusje van Pararius, pararius.com, laat een iets ander beeld zien. Dit platform toont exact hetzelfde aanbod als pararius.nl, maar wordt bezocht door expats van over de hele wereld. Het aantal websitebezoekers daalde in maart sterk ten opzichte een jaar geleden (-19%). De Groot: “Het aantal mensen dat op pararius.com naar een woning zoekt loopt sinds de uitbraak van de coronacrisis achter op vorig jaar en krabbelt vergeleken met pararius.nl een stuk langzamer op. Het Engelstalige gedeelte van ons platform wordt vooral bezocht door expats. Op dit moment zoekt deze doelgroep minder naar een vrije sector huurwoning, dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat nieuwe arbeidsovereenkomsten voorlopig on hold worden gezet.”

En hoe zit dat met huuraanbod?

In Dublin nam het aantal aangeboden huurwoningen in een week tijd met 64 procent toe.5 Zulke hoge cijfers ziet Pararius nog niet. “We zien wel dat er, met name vanaf de laatste twee weken in maart, meer woningen worden aangemeld dan dat er worden afgemeld”, aldus Jasper de Groot.

Door de coronacrisis is onder andere de toeristische sector volledig stilgevallen.6 “Dit kan tot gevolg hebben dat partijen die voorheen hun woonruimte op de short stay markt aanboden, bijvoorbeeld via Airbnb, nu zijn aangewezen op de langere termijn verhuur om zo hun leegstand te beperken. We ontvangen ook geluiden van makelaars dat lopende huurovereenkomsten tussentijds worden opgezegd door kenniswerkers/expats waarvan de contracten zijn beëindigd. Deze leeggekomen huurwoningen zullen door het on hold zetten van vele nieuwe banen van deze expats minder makkelijk worden verhuurd, waardoor het beschikbare huuraanbod ook toeneemt”, aldus De Groot.

De door corona ontstane situatie en daarmee de verschuiving van short stay naar lange termijn verhuur is nieuw voor Pararius. De Groot: “Ik verwacht dat deze situatie tijdelijk is en dat zodra alles weer op de gebruikelijke wijze verloopt deze beweging weer zal afnemen, en de woningen als ze weer vrijkomen, opnieuw als short stay woningen zullen worden verhuurd op andere platformen.”

Eventuele gevolgen op lange termijn

Wat de gevolgen van de coronacrisis gaan zijn voor de vrije sector huurmarkt hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen op de koopmarkt. De Groot: “Er kunnen een aantal aanbod-vergrotende en vraag-vertragende bewegingen plaats gaan vinden. Mensen die voorheen twijfelden over het wel of niet te koop zetten van hun woning, zullen de verkoop nu misschien juist wel doorzetten uit angst voor een daling van de verkoopprijzen.” Deze beweging zal leiden tot meer woningaanbod.

“Tegelijkertijd zullen mensen die hun baan verliezen hun plannen voor het kopen van een nieuwe woning on hold zetten. Mensen zullen nu misschien wachten met het kopen van een woning, ervan uitgaande dat de prijzen door de coronacrisis zullen gaan dalen. Deze beweging vertraagt de vraag.” Deze initiële bewegingen zullen een prijsdaling in gang zetten en kunnen elkaar versterken. “Dat is marktwerking”, stelt De Groot. “De verkopersmarkt verschuift naar een kopersmarkt.”

Voor de huurmarkt kan deze beweging betekenen dat het huuraanbod zal toenemen en de huurprijzen in korte tijd zullen dalen. De Groot: “Als woningen langer te koop staan, zullen mensen hun leegstaande woning verhuren om dubbele hypotheeklasten te drukken. Verhuurders die tijdens de hoogconjunctuur nog eenvoudig konden verhuren aan de vele expats moeten hun huuraanbod nu aantrekkelijk prijzen om leegstand te vermijden. Bovendien concurreren zij met verhuurders die onder betere economische omstandigheden niet zouden kiezen voor verhuur. Om leegstand bij een stokkende huurmarkt (meer aanbod minder vraag) te beperken heeft een verhuurder in principe maar twee instrumenten die hij kan toepassen: de verhuurder kan de woning verbeteren door te renoveren of hij kan de huurprijs verlagen. Renovatie duurt lang, dus zullen veel verhuurders hun huurprijzen verlagen om leegstand tot een minimum te beperken.”

Pararius 16-04-2020

The following two tabs change content below.