Reizigers uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land zijn welkom in Nederland. Nederland heeft zijn grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen noodzakelijke reis hoeven te maken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor reizigers uit een aantal veilige landen.

Voor welke categorieën reizigers geldt er geen reisbeperking?
* EU-burgers (inclusief onderdanen van het
Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
* Onderdanen van Noorwegen, IJsland,
Zwitserland, Liechtenstein, San Marino,
Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun
familieleden;
* Onderdanen van derde landen die houder
zijn van een verblijfskaart of
verblijfsvergunning in overeenstemming
met richtlijn 2003/109
/ EG (de richtlijn langdurig ingezetenen);
Onderdanen van derde landen die hun recht op
verblijfplaats uit andere Europese richtlijnen of uit de
het nationale recht van een lidstaat;
Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief degenen met een
tijdelijke (geldige) verblijfsvergunning (MVV)