Wat betekent dit precies?

Twee weken geleden is het kabinet door de toeslagenaffaire gevallen. Het kabinet gaat nu ‘demissionair’ verder; dat betekent dat het huidige kabinet tot aan de verkiezingen geen nieuw beleid meer maakt, en geen ingrijpende keuzes meer maakt. Voor lopende wetsvoorstellen en andere beleidstrajecten bepaalt de kamer per stuk of ze nog verder behandeld worden, of dat ze ‘controversieel’ worden verklaard, en dus over worden gelaten aan het volgende kabinet.

Is de WOZ-cap nu van tafel?

Nee, de maatregel is nog niet van tafel. Wel zal de maatregel voorlopig niet worden ingevoerd. Eerst moeten de verkiezingen plaatsen vinden, en daarna zal het nieuwe kabinet opnieuw het besluitvormingstraject moeten doorlopen. Mocht het nieuwe kabinet de maatregel niet passend vinden, kan ze besluiten de maatregel te schrappen. Uiteraard blijft Vastgoed Belang zich inspannen om deze maatregel definitief van tafel te krijgen.

De WOZ-cap regelt dat de WOZ-waarde van een woning nog maar maximaal een derde van het totaal aantal WWS-punten uit mag maken.

 

Voorbeeld: een woning heeft zonder de WOZ-waarde 100 WWS-punten. Ongeacht wat de WOZ-waarde van de woning is, krijgt deze woning maximaal nog maar 50 WWS-punten voor de WOZ-waarde (50 = 33% van 150).

 

Vastgoed Belang is fel gekant tegen deze maatregel. Lees hier de inspraak die wij eerder hebben ingediend.

Vastgoed Beland, 28 januari 2021